cookies

Hvordan laver man papir? - Find svaret her!

Den mest almindelige papirtype fremstilles af plantefibre. Fibre fra træ, altså træfibre, er den lagt mest almindelige version at bruge, og den benyttes i omkring 95 procent af produktionen. Her ud over benyttes der i sjældne tilfælde græsarter, hør og bomuld.

Forskellige træarter giver forskellige typer papir. For stærkt papir bruges der træ fra nåletræer, og til blødere, men mindre stærkt papir, er fibre fra løvtræer de mest optimale. 

Hvad enten det er den ene eller den anden træsort, der benyttes, kan træet enten komme fra plantager, hvor der dyrkes træer netop med henblik på papirproduktion, men det kan også komme fra affald fra tømmerfabrikationer. Det kan også forekomme, at der bruges genbrugte fibre fra genbrugspapir - genbrugspapir ses dog oftest brugt i fabrikationen af pap.

Papirproduktionens første fase består i, at træstammerne befries for deres bark.Herefter kan man ad forskellige veje dele træet op i de fibre, der senere skal samles igen, når papiret laves. Den første af de tre metoder går ud på, at træet slibes på en slibesten eller slibestol. Ved denne metode får man papir, der er blødt og som har en høj opacitet. Man får ved denne produktionsmetode et højt udbytte af træet, hvor kun cirka 5% går til spilde under produktionen. Således bruges denne produktionsmetode især til billige papirtyper.

Den anden metode går ud på først at hugge træet til flis, for dernæst at slibe det på det, der kaldes en refiner. På denne måde adskilles fibrene mere effektivt, end når træet forarbejdes på den førnævnte slibestol.

En sidste mulighed er, at træet opvarmes ved hjælp af damp, inden det slibes med refineren. Herved opnår man den bedste adskillelse af de enkelte fibre.

Herefter skal træfibrene behandles. Man koger i denne fase papiret sammen med en række kemikalier, der fjerner uønskede stoffer i fibrene. Et stof, man ofte fjerner, kaldes lignin. Indeholder papir lignin, gulner det hurtigere og har generelt en kortere levetid, end hvis ligninen er fjernet under kogningen. Man kan købe papir både med og uden lignin - den type papir, der indeholder lignin kaldes træholdigt, hvor den ligninfri variant kaldes træfri.

Ved fremstillingen af den træfri papirtype bruges der som sagt kemikalier. Her er der igen flere metoder, der kan gøre sig gældende: Ved den ene bruges der svovlsyrling og sulfit. Denne metode er forurenende og egner sig desuden mindre godt til harpiksholdigt træ. En variant af denne metode kaldes magnefitmetoden og er mindre forurenende end den traditionelle. Den anden metode, sulfatmetoden, går ud på at koge massen i en basisk kemikalieopløsning. Ved denne måde er der den fordel, at den tillader en høj grad af genanvendelse af de benyttede kemikalier.

Man kan desuden blege papiret yderligere ved at bruge klor, klorforbindelser eller brintoverilte, hvor den sidstnævnte er den mest miljøvenlige og derfor også den mest populære.